Přikrmování zvěře v době strádání

15.03.2012 21:56

V zimním období/doba strádání/nemá zvěř v přírodě dostatek potravy a bez řádné péče nás myslivců by hynula hladem.I v tomto jarním období je nutné zvěř

přikrmovat vhodnými krmivy.Do krmelců vozíme oves,luční seno,sušené tmavé pečivo a sůl.Když jsou velké mrazy,prosekáváme led,aby se zvěř dostala k vodě.